Sistema Personificat de Dosificació (SPD):  El Sistema Personalitzat de Dosificació setmanal per a  pacients crònics, és el mètode escollit per facilitar a les  persones grans i/o plurimedicades una manera ràpida i  senzilla de prendre la seva medicació, evitant errors de  dosi o de pauta. Servei gratuït i amb garantia de qualitat,  elaborat sempre per un farmacèutic.