Atenció als pacients crònics:  D’acord amb el SCS la nostra farmàcia fa el seguiment de pacients crònics, un seguiment que fet a  la farmàcia millora la qualitat de vida del pacient ja que aquest no s’ha de desplaçar tant sovint a  l’hospital ni al metge per al seu control, deixant aquest al personal especialitzat de la farmàcia,  sempre sota el control del metge del pacient.