Programa de detecció del risc cardiovascular:  Al fer-nos grans les nostres obligacions i  responsabilitats augmenten i normalment  també ho fa l'estrès, degut als ritmes de vida  tan dinàmics que portem. Moltes vegades  creiem que estem sans, però no sabem del  cert com estem ni com estarem en un futur  pròxim. I ja se sap que “prevenir es tan  important com curar”.  Dels diversos factors que influeixen en el  nostre risc cardiovascular, alguns d’ells no els  podem controlar (l’edat), altres els podem  controlar totalment (l’hàbit de fumar) i respecte  alguns altres en podem prendre mesures per  disminuir-los (el control del pes).