Analítiques de sucre i colesterol:  Mitjançant una simple punxadeta, en 5 minuts, et fem un control de diabetis i d'altres malalties a  través de la mesura instantània de Glucosa i Colesterol total.