Les nits de guàrdia, a partir de les 12 h de la nit, per a poder dispensar qualsevol  medicament cal anar a la Policia Municipal, Avinguda Pau Casals, 10-12. (Al costat de l’estació de tren)