Les nits de guàrdia, a partir de les 12 h de  la nit, per a poder dispensar qualsevol  medicament abans cal anar amb la  recepta a la Policia Municipal, Avinguda  Pau Casals, 10-12. (Al costat de l’estació  de tren)