Les nits de guàrdia, a partir de les 12 h de la  nit, per a poder dispensar qualsevol  medicament cal anar a la Policia Municipal,  Avinguda Pau Casals, 10-12. (Al costat de  l’estació de tren)