Les nits de guàrdia, a partir de les 12 h de la  nit, per a poder dispensar qualsevol  medicament abans cal anar amb la recepta a  la Policia Municipal, Avinguda Pau Casals, 10-  12. (Al costat de l’estació de tren)