Les nits de guàrdia, a partir de les 12 h de la nit,  per a poder dispensar qualsevol medicament  cal anar a la Policia Municipal, Avinguda Pau  Casals, 10-12. (Al costat de l’estació de tren)