Gener de 2017:  A partir d’aquest gener incorporem una altra persona al nostre equip de treball per poder oferir-los cada vegada un millor  servei. A la vegada continuant amb l’ànim d’oferir-los cada vegada més serveis que els puguin interessar, a partir d’aquest  gener disposarem d’un servei d’assessorament nutricional. Juny de 2017:  Hem incorporat una màquina per gestionar el canvi als clients, per tal d’evitar qualsevol malentés al fer un pagament. Març de 2018: Hem canviat el taulell de la farmàcia per tal de donar-li un aspecte més modern. Juliol de 2019:  Hem acabat la nova decoració de la farmàcia.  Desembre de 2019: Hem incorporat un segon mòdul de bitllets a la màquina per gestionar el canvi per millorar la gestió del canvi que tornem als  clients. Any 2020:  Des del mes de març ens hem adaptat a les normes de seguretat anti-covid, i em anat evolucionant en els protocols de  seguretat per tal d’evitar cap mena de contagi entre i amb els nostres clients. També hem incorporat dues noves persones a  l’equip de treball, ja que dues de les noies han decidit continuar amb els seus estudis. A la vegada hem tingut una persona  suplent perquè també dues de les nostres persones de l’equip han sigut mares. Any 2021:  Aquest any de pandèmia hem continuat treballant al seu servei sense interrupcions oferint-los tots els nostres serveis.