Desembre de 2015: S’ha acabat de muntar un espai d’atenció personalitzada dintre del què és la zona de botiga, per proporcionar un entorn tranquil i apartat on poder prendre la tensió, fer la prova del sucre, fer la prova de risc cardio-vascular, pesar els bebes i en general proporcionar una atenció personalitzada. Març de 2016: Hem començat a introduïr una targeta de fidelització pròpia en substitució a la que teniem fins ara. Març de 2016: S’han canviat tots els ordinadors per unitats de baix consum, tots els antics s’han actualitzat amb discos durs d’estat sòlid i hem acabat de fer la migració de tot el sistema a 64 bits. Hem aprofitat el canvi de sistema per continuar introduint programari lliure com a eina usual de treball. Aquest canvi d’ordinadors ha reportat al voltant d’un 15-20% d’estalvi de càrrega del SAI. Abril de 2016: Hem instal·Lat una gòndola nova on hi hem posat ofertes molt interessants i a la part de darrera la secció de preservatius i lubrificants. Juliol de 2016: Hem canviat el motor de la base de dades del PGOF, la nova versió ens permet una millor estabilitat i rapidesa de treball, minimitzant les pauses, o ralentiments quan es fan processos de manteniment que ara són automàtics i més àgils. Desembre de 2016: Durant aquest any hem anat introduint una sèrie de nous serveis com poden ser l’evolució del risc cardio vascular, la prevenció del càncer de colon, l’intercanvi de xeringues, l’atenció farmacèutica a pacients crònics, deshabituatzació tabàquica.