Desembre de 2015: S’ha acabat de muntar un espai d’atenció personalitzada dintre del què és la zona de botiga, per proporcionar un entorn  tranquil i apartat on poder prendre la tensió, fer la prova del sucre, fer la prova de risc cardio-vascular, pesar els bebes i en  general proporcionar una atenció personalitzada. Març de 2016: Hem començat a introduïr una targeta de fidelització pròpia en substitució a la que teniem fins ara.  Març de 2016: S’han canviat tots els ordinadors per unitats de baix consum, tots els antics s’han actualitzat amb discos durs d’estat sòlid i  hem acabat de fer la migració de tot el sistema a 64 bits. Hem aprofitat el canvi de sistema per continuar introduint  programari lliure com a eina usual de treball. Aquest canvi d’ordinadors ha reportat al voltant d’un 15-20% d’estalvi de  càrrega del SAI.  Abril de 2016:  Hem instal·Lat una gòndola nova on hi hem posat ofertes molt interessants i a la part de darrera la secció de preservatius i  lubrificants. Juliol de 2016:  Hem canviat el motor de la base de dades del PGOF, la nova versió ens permet una millor estabilitat i rapidesa de treball,  minimitzant les pauses, o ralentiments quan es fan processos de manteniment que ara són automàtics i més àgils. Desembre de 2016: Durant aquest any hem anat introduint una sèrie de nous serveis com poden ser l’evolució del risc cardio vascular, la  prevenció del càncer de colon, l’intercanvi de xeringues, l’atenció farmacèutica a pacients crònics, deshabituatzació  tabàquica.