Juliol de 2012:  Donem per acabades les obres de reforma provocades per l’incèndi, s’ha aprofitat per substituïr tot el cablejat de xarxa.  passar un Nadal i Un St Esteve netejant i fer un laboratòri per a preparar fórmules magistrals nou de trinca.  Juliol de 2013:  S’ha acabat de muntar un espai a l’interior del magatzem per a poder disposar d’un espai més recollit per a l’atenció  personalitzada. Desembre de 2014: S’ha habilitat un espai a la botoga d’atenció especialitzada a la gent gran, que ens permet amb l’ajuda d’una eina interactiva  detectar i suggerir quines són les millors ajudes que els podem oferir per a la millora de la qüalitat de vida. Podem fer que la  seva malaltia de llarga durada i/o degenerativa sigui una mica més confortable. Juliol de 2015:  S’ha acabat de canviar tots els prestatges i el sostre de la farmàcia per tal de tenir un espai més modern i adequat a les  necessitats actuals de venda, també s’ha fet el taulell més petit per proporcionar un accés millor dels clients als productes  exposats. Hem instal·lat la fibra òptica d’Iguana.  Octubre de 2015: S’ha instal·lat un nou servidor de 64 bits amb tres màquines virtuals que ens permeten reduïr el consum elèctric i minimitzar  el risc de fallada informàtica. Novembre de 2015:  S’ha instal·lat un sistema d’il·luminació basat en tecnològia LED, que ens permet millorar l’eficiència energètica i ser més  respectuosos amb el media hambient.